Γιατί Ψυχίατρο και όχι Ψυχολόγο ή άλλον; Αν μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα.

1 Ψυχιατρος 1 Γυναικολόγος
2 Ψυχολόγος 2 Μαία/ Νοσηλεύτρια
3 Κοινωνικός λειτουργός 3 Μαμή
4 Λογοθεραπευτής 4 Φυσιοθεραπευτής
5 Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 5 Τηλεφωνήτρια σε μαιευτήριο