Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Θέματα Digital Health

Ψηφιακός μετασχηματισμός και cloud τεχνολογία με βελτιωμένη εμπειρία ασθενών, αποτελέσματα, εμπειρία παρόχου και χαμηλότερο κόστος

Οι ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας αναφέρονται σε επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρείες, οργανισμούς, φορείς (ιδιωτικούς & δημόσιους), για να τους βοηθήσουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιστοποιήσουν τη χρήση της τεχνολογίας στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ηγεσίας πληροφορικής, ανάπτυξη στρατηγικού οδικού χάρτη, IT και αξιολογήσεις στον κυβερνοχώρο, ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών, διαχείριση έργων και προγραμμάτων, εκτέλεση σχεδίου, μετριασμό κινδύνου, μετασχηματισμό οργανωτικού σχεδιασμού και δημιουργία δομής διακυβέρνησης.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψηφιακής υγείας περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

  • Εφαρμογή και βελτιστοποίηση ψηφιακών εφαρμογών υγείας
  • Στρατηγική και εφαρμογή τηλεψυχιατρικής
  • Τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές, νομοθεσία
  • Ψηφιακός φάκελος ασθενούς 
  • Διαχείριση ρίσκου 
  • Σχεδιασμός αισθητήρες chatbots και wearables
  • Θέματα GDPR & HIPPA Compliance

Κατανοούμε τα λειτουργικά οφέλη των αναδυόμενων τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης για τη βελτίωση της εμπειρίας και την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό και εστιάζουμε στο ταξίδι του ασθενούς, του κλινικού ιατρού και των επεμβάσεων.

Αξιολογούμε τις τρέχουσες λειτουργικές διαδικασίες και τις εφαρμογές σας, για να καθορίσει τομείς ευκαιριών.Θα συνεργαστούμε στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη σας, για να ευθυγραμμιστούμε με τους στρατηγικούς σας στόχους και να εφαρμόσουμε μια καινοτόμο, ψηφιακή μελλοντική κατάσταση, που θα υποστηρίζει απτή απόδοση επένδυσης.

Οι πελάτες συνεργάζονται μαζί μας, για να κατανοήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαθέτουμε σε αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη περίοδο τεχνολογικών βελτιώσεων και παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι, για να υποστηρίζουμε πελάτες με αποθήκευση δεδομένων, σύνολα δεδομένων, αναλυτικά εργαλεία και οπτικοποίηση. Με βαθιά κατανόηση των δεδομένων ασθενών, κλινικών και οικονομικών δεδομένων, σας βοηθάμε να σκέφτεστε, να σχεδιάζετε και να ενεργείτε διαφορετικά για να παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα και την απόδοση.

Το σημερινό ψηφιακό τοπίο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και η υγειονομική περίθαλψη δεν αποτελεί εξαίρεση. Με τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε χρήση, η ανάπτυξη λύσεων δεδομένων για την παροχή πληροφοριών στον τομέα της περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.

Οι ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς:

Συνολικά, οι ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να περιηγηθούν στο περίπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο τοπίο της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη και να διασφαλίσουν ότι αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία και στρατηγικές για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς τους.