Σωματόμορφες ή Σχετικές Διαταραχές

Τί είναι οι Σωματόμορφες ή Σχετικές Διαταραχές ?

Οι σωματόμορφες διαταραχές, γνωστές ως σωματικά συμπτώματα και συναφείς διαταραχές, είναι μια ομάδα καταστάσεων ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζονται από σωματικά συμπτώματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από μια ιατρική κατάσταση ή χρήση ουσιών. Αυτά τα σωματικά συμπτώματα συχνά προκαλούν σημαντική ενόχληση ή έκπτωση στην καθημερινή λειτουργία.

Οι σωματόμορφες διαταραχές είναι πλέον γνωστές ως σωματικό σύμπτωμα και σχετικές διαταραχές. Ακολουθούν οι τύποι σωματικών συμπτωμάτων και σχετικών διαταραχών που αναγνωρίζονται από το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5):

  • Διαταραχή Σωματικών Συμπτωμάτων: Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν ένα ή περισσότερα σωματικά συμπτώματα που είναι ενοχλητικά ή ενοχλητικά στην καθημερινή τους ζωή. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται πλήρως από μια ιατρική κατάσταση και μπορεί να απασχοληθούν με τα συμπτώματά τους ή να αναζητήσουν υπερβολικά ιατρική φροντίδα.
  • Αγχώδης Διαταραχή Ασθένειας: Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή απασχολούνται υπερβολικά με τον φόβο να έχουν ή να αναπτύξουν μια σοβαρή ασθένεια, ακόμα κι αν υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία που να υποστηρίζουν την ανησυχία.
  • Διαταραχή Μετατροπής (Διαταραχή Λειτουργικού Νευρολογικού Συμπτώματος): Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν νευρολογικά συμπτώματα όπως αδυναμία, παράλυση ή επιληπτικές κρίσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από μια ιατρική κατάσταση ή χρήση ουσίας.
  • Πλαστικτική Διαταραχή: Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή προκαλούν σκόπιμα ή προσποιούνται σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα στον εαυτό τους ή σε άλλους προκειμένου να αναλάβουν τον ρόλο του ασθενούς και να λάβουν προσοχή ή φροντίδα.
  • Ψυχολογικοί Παράγοντες που επηρεάζουν άλλες Ιατρικές Καταστάσεις: Αυτή η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ψυχολογικούς παράγοντες, όπως άγχος ή συναισθηματική σύγκρουση, που συμβάλλουν στην εμφάνιση, τη σοβαρότητα ή την εξέλιξη μιας ιατρικής κατάστασης. Οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την ιατρική κατάσταση με πολύπλοκους τρόπους.


Η θεραπεία για σωματικά συμπτώματα και σχετικές διαταραχές συχνά περιλαμβάνει συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής. Είναι σημαντικό να αποκλείσετε τυχόν υποκείμενες ιατρικές παθήσεις και να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που έχει εμπειρία στη θεραπεία σωματικών συμπτωμάτων και σχετικών διαταραχών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι διαταραχές είναι πολύπλοκες και μπορεί να ποικίλλουν ως προς τη σοβαρότητα και την εμφάνιση. Επιπλέον, πολλά άτομα με σωματικά συμπτώματα και σχετικές διαταραχές μπορεί να έχουν συμπτώματα που επικαλύπτονται με άλλες διαταραχές, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη διάγνωση και τη θεραπεία. Συνιστάται να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε μπορεί να έχετε κάποιο σωματικό σύμπτωμα και σχετική διαταραχή.